THALLO JSC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
25/10/2017

Cập nhật kiến thức về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại bệnh viện Chợ rẫy( ngày 12-13/11)

Thallo hân hạnh đồng hành cùng bệnh viện Chợ Rẫy và là nhà tài chợ vàng chương trình đào tạo liên tục

"Cập nhật kiến thức về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ" tại bệnh viện Chợ rẫy

Thời gian: ngày 12-13/10
Địa điểm: Tại hội trường A - BV Chợ Rẫy
(Được cấp giấy chứng nhận đào tạo liên tục CME 10 giờ liên tục)