THALLO JSC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
12/12/2017

Đèn mổ , kinh loup Xenosys , Korea

Thallo jsc hân hạnh là nhà phân phối đèn mổ, kính loup trong phẫu thuật - Xenosys.

Hình ảnh chuyên gia đào tạo và đo trực tiếp cho các bác sĩ tại Việt Nam.