THALLO JSC PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN

logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
logo thuong hieu
13/12/2017

Isaps Course 2017 - thành công tốt đẹp cùng Thallo jsc

Thallo jsc hân hạnh là nhà tài trợ kim cương Isaps Course 2017.

Chúc mừng hội nghị thành côn tốt đẹp, hình ảnh các quý bác sĩ cùng Thallo jsc và Motiva Việt Nam.